Windows Live Ideas wujud dari impian Microsoft? Mungkin. Semua masih beta. Tapi aku suka sekali dengan inovasinya. Cuma kalau semua serba Live, bagaimana dengan privacy data ya? Well, we’ll see….