Windows Live Ideas wujud dari impian Microsoft? Mungkin. Semua masih beta. Tapi aku suka sekali dengan inovasinya. Cuma kalau semua serba Live, bagaimana dengan privacy data ya? Well, we’ll see….

Iklan