Senantiasa bergerak, senantiasa berayun, senantiasa di tempat yang sama
Friksi, mengikis momentum
Dan akhirnya … berhenti